eL&P Zevenbergen
Gildelaan 1-1a
4761 BA Zevenbergen
Postbus 135
4760 AC Zevenbergen
0168 - 40 26 15
info@elenp.nl
 

Formulieren

Wilt u een nieuwe flexkracht bij ons aanmelden? Download hieronder het formulier, laat het invullen en stuur het aan ons retour. Vergeet voor een snelle afhandeling niet een kopie paspoort, samen met een Verklaring Identiteit mee te sturen. Het formulier Verklaring Identiteit alsmede onze Algemene Voorwaarden, urenbriefjes en diverse andere formulieren kunt u hieronder downloaden.

 • Urendeclaratie week
  Wilt u eens per week achteraf uw salaris ontvangen, dan gebruikt u deze urendeclaratie.
 • Urendeclaratie 4-weken
  Wilt u eens per 4 weken achteraf uw salaris ontvangen, dan gebruikt u deze urendeclaratie waarop u 4 weken ineens kwijt kunt.
 • Personeels-handboek
  Dit personeelshandboek bevat allerhande regels en afspraken die onze flexwerkers dienen te hanteren.
 • Algemene voorwaarden
  In de algemene voorwaarden vindt u diverse afspraken en procedures omtrent de terbeschikkingstelling.
 • Model opgaaf gegevens loonheffing
  Het is verplicht de afspraken over het al dan niet toepassen van de loonheffingskorting schriftelijk vast te leggen. Daarvoor kan bijgevoegde model opgaaf gegevens loonheffing worden gebruikt.
 • Verklaring controle identiteit
  Flexwerkers die zich niet bij ons op kantoor aanmelden, dienen ons een duidelijke kopie van een geldig ID bewijs toe te sturen, voorzien van een verklaring controle identiteit. Beide documenten dienen door zowel de flexwerker als de opdrachtgever te zijn ondertekend.